Så blir du en bättre lyssnare

I mer än trettio år har Marie-Louice Wallin, ICF-certifierad coach (PCC), jobbat med människors utveckling och välmående. Hon vill lyfta vikten av att lyssna, men inte bara passivt utan aktivt, som en detektiv.

Marie-Louice Wallin beskriver sig som en stöttande, inlyssnande och i vissa delar utmanande medmänniska, som verkligen tror att vi alla kan så mycket mer än vi tror, och att vi alla är så mycket mer än vi vet.

– Jag har alltid varit intresserad av hur vi människor fungerar och varför vi gör som vi gör. Framför allt har jag varit intresserad av vad som gör att vi inte alltid gör det som är bäst för oss. 

Hennes egna erfarenheter av att vara begränsad av rädslor och negativa tankar om sig själv och sin förmåga är nu en tillgång för Marie-Louice i mötet med andra som på olika sätt känner sig begränsade i sig själva eller i sina liv. 

– Jag vet hur dessa begränsningar påverkar det vardagliga livet och livsenergin. Jag vet också hur befriande det är att hitta en väg till min egen potential, att våga gå utanför min egen komfortzon. 

För Marie-Louice har coachingen inneburit en resa, som hon fortfarande befinner sig på, för att bli den bästa versionen av sig själv. 

– Genom coachingen har jag hittat mina egna styrkor och förmågor.. Jag har också hittat och fått verktyg för att arbeta med mina utvecklingsområden, de delar i mitt liv som jag ibland har känt motstånd, rädsla eller oro inför.

Utbildar coacher

Dessa verktyg använder hon i mötet med sina klienter i olika former av samtal, livscoaching, karriärcoaching, stödsamtal och utbildningar. Marie-Louice är själv både certifierad coach och utbildare av coacher.

Det är ofta utanför komfortzonen som möjligheterna finns. Det är möjligheterna som inspirerar mig i mitt arbete som coach. Jag ser mitt arbete som coach som ett kreativt detektivarbete. Tillsammans med den jag coachar letar vi efter just den personens inre guld. Vi letar efter vägar som för personen till nya platser och nya erfarenheter.

Att inte bara få hjälpa de som vill utveckla sig själva utan även de som vill hjälpa andra att utveckla sig, de som själva vill bli utbildade till coacher ser Marie-Louice som en ynnest.

– Att få vara med och se människor växa och blomstra är en sann glädje. Ju fler människor som använder en större del av hela sin potential, desto bättre blir världen för oss alla. Att få förmånen att följa människor en bit på deras utvecklingsresa, och att få utbilda framtidens coacher är ett stort förtroende som jag tar på stort allvar.

Aktivt lyssnande – det främsta verktyg som coach

Som coach är ett aktivt lyssnade Marie-Louice främsta verktyg. 

– Ett lyssnande som innebär ett genuint och icke-värderande intresse för den jag samtalar med. Det aktiva lyssnandet blir grunden i det förtroende som skapas i mötet, då människor känner sig sedda och bekräftade.  Att mötas av en människa som inte tror sig veta mer om mig än vad jag gör själv är oerhört bekräftande. I den andres genuina intresse för just mig och min erfarenhet får jag vara huvudpersonen i min egen verklighet. 

För att lyckas skapa den känslan räcker det inte att bara passivt vara tyst utan coachen behöver gå in i ett icke vetande och icke värderande förhållningssätt berättar Marie-Louice.

–  För mig som coach skapar det förutsättningar för nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö. Vi skapar tillsammans ett reflekterande rum där nya perspektiv kan nås och nya insikter föds.

Letar efter inre kunskap

Tillsammans med sina klienter blir Marie-Louice en detektiv som hjälper dem att hitta det de söker.

– Det aktiva lyssnandet bygger på tanken om att det inom människan själv finns en kunskap om vad hen bör göra för att lyckas med det hen önskar. Svaren finns inom oss som en ännu outnyttjad potential. 

För att exemplifiera så citerar Marie-Louice Sokrates:

”Jag kan inte lära någon någonting. Jag kan bara få dem att tänka, vilket är mycket mer värt än att förmedla min egen vision”

– Vidare bygger aktivt lyssnade på en positiv människosyn, där jag som lyssnare utgår jag från att människor är resursstarka, kreativa, kapabel och villig att ta eget ansvar. Detta gör att min uppgift som coach inte är att ge svaren och lösningarna på andra människors utmaningar säger Marie-Louice och levererar ytterligare ett citat, denna gång från Kierkegaard: 

” Den kloke vägledaren för mig inte in i sitt eget visdoms hus, utan leder mig till min egen visdoms tröskel.”

Tack Marie-Louice!

De flesta av våra artiklar ligger bakom en betalvägg. Det kostar bara några tior i månaden att få läsa allt material samtidigt som du precis som många av dina coaching- och terapikollegor hjälper till att stödja en röst i och för branschen.
Som tack för att Marie-Louice varit med och sponsrat med ett bidrag så är denna artikel med tips upplåsta för alla, även för dig som ännu inte prenumererar.

Besök gärna hennes hemsidor:

www.novus-utveckling.se – fokus på coaching och personligt ledarskap

 www.novus-coachutbildning.se – fokus på coachutbildning

About Redaktionen 24 Articles
Tidningen Coaching och terapi är ett magasin för dig som jobbar som coach eller terapeut. Vi är en oberoende redaktion som jobbar enligt journalistiska principer.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*